- Tại điểm phát lộc đầu ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh, hàng nghìn người chen lấn, đẩy nhau để xin lộc. Ai cũng muốn lấy trước nên xảy ra cảnh hỗn loạn.

XEM CLIP:

Dù BTC đã sắp xếp nhiều bàn phát lộc tại các lối ra vào cửa chùa Phúc Khánh nhưng cảnh hỗn loạn vẫn xảy ra sau buổi lễ cầu an tối nay. 

Các thành viên ban tổ chức đã phải rất vất vả, lớn tiếng yêu cầu dòng người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt. Thế nhưng nhiều người vẫn cố xô đẩy, giành giật các phần lộc.

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh
Người dân chen nhau xin lộc
Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

 
Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh
Cảnh hỗn loạn kéo dài 15 phút
Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh
Giấy báo khắp lòng đường Tây Sơn
Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Trần Thường - Nhị Tiến