XEM CLIP:

Bộ tư lệnh cảnh vệ bố trí 3 chú chó nghiệp vụ gồm một giống chó Cocker của Tây Ban Nha và 2 chú chó giống Malinois của Bỉ. Chó nghiệp vụ này có thể đánh hơi được các vật liệu nổ như bom, mìn...

thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
Giống chó Cocker của Tây Ban Nha làm nhiệm vụ tại khách sạn
thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
Chó có thể đánh hơi các vật liệu nổ như bom, mìn
 
thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
Chó nghiệp vụ giống Malinois của Bỉ 
thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
Kiểm tra an ninh chặt chẽ quanh khách sạn 
thượng đỉnh Mỹ Triều,Hà Nội,hội nghị Mỹ Triều,chó nghiệp vụ
Chó nghiệp vụ rà soát an ninh quanh khách sạn Melia
Mật vụ Mỹ điển trai dắt chó nghiệp vụ quanh nơi ở Tổng thống Trump

Mật vụ Mỹ điển trai dắt chó nghiệp vụ quanh nơi ở Tổng thống Trump

Mật vụ Mỹ dắt theo chó nghiệp vụ kiểm tra kỹ lưỡng, các khu vực quanh khách sạn Marriott (Đỗ Đức Dục, Hà Nội).

Đoàn Bổng