- Về mặt pháp lý, các phó thủ tướng, bộ trưởng được Bộ Chính trị phân công công tác mới vẫn là thành viên Chính phủ.

Cụ thể đó là trường hợp của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng (những chức danh được Quốc hội phê chuẩn) vừa được Bộ Chính trị phân công đảm nhận công tác mới.

Chuyển giao nhân sự: Chính phủ, Thủ tướng đảm bảo trách nhiệm

Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Phạm Hải

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay, VPCP cho biết: Theo Hiến pháp và luật Tổ chức chính phủ, nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ QH, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó thủ tướng, bộ trưởng do QH phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng. Đồng thời, theo Quyết định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, những trường hợp này thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và phân công công tác.

Do vậy, về mặt pháp lý, những trường hợp này vẫn là thành viên Chính phủ. Trách nhiệm lãnh đạo, quản lý chỉ đạo, điều hành các công việc vẫn do Chính phủ, Thủ tướng đảm bảo.

Cụ thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điều chỉnh phân công công việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm; của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng giao cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên giao cho Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Khắc Định.

Vẫn chưa trình luật Biểu tình

Trả lời câu hỏi về việc UBTVQH không đồng ý với đề xuất lùi dự án luật Biểu tình, VPCP cho biết theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH, Chính phủ đã phân công, chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan soạn thảo dự án luật này.

Đây là một dự án luật quan trọng, phức tạp và nhạy cảm. Việc xây dựng được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ. Thường trực Chính phủ và Thủ tướng đã họp cho ý kiến chỉ đạo về tư tưởng, quan điểm, nội dung cơ bản để định hướng cho việc soạn thảo.

 

“Ngay sau khi có ý kiến của UBTVQH (ngày 17/2/2016), VPCP đã báo cáo, Thủ tướng đã có ý kiến đề nghị UBTVQH chưa đưa nội dung cho ý kiến đối với dự án luật này vào chương trình kỳ họp thứ 11 của QH với lý do cơ quan chủ trì dự án luật chưa chuẩn bị kịp để trình Chính phủ xem xét tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016”, VPCP cho hay.

Đưa trang tin điện tử vào dự án luật Báo chí

Liên quan đến luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến được thông qua vào tháng 3/2016 nhưng trong cuộc họp UBTVQH mới đây có ý kiến đề nghị luật quản lý cả trang thông tin điện tử, VPCP cho biết tiếp thu ý kiến UBTVQH, dự thảo luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với đặc điểm của trang thông tin điện tử tổng hợp và thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội.

Trả lời về việc xử lý trách nhiệm các sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, VPCP khẳng định: “Đây là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều cấp quản lý. Quan điểm của Chính phủ là phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý quy hoạch đô thị, trật tự đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật”.

Thu Hằng