Sáng 7/7, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 42 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Chưa hết nhiệm kỳ, TP.HCM kỷ luật 558 đảng viên với mức cảnh cáo trở lên
Trong một lần đi thị sát công trình xây dựng trái phép tại huyện Bình Chánh, Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: "Cán bộ tham gia môi giới xây dựng trái phép thì nên từ chức"

Theo UB Kiểm tra Thành ủy, trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ… Ban Thường vụ Thành ủy đã lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, như: đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP…

Qua đó, các cấp ủy toàn TP đã thi hành kỷ luật 42 tổ chức Đảng, trong đó 36 tổ chức bị khiển trách; 6 tổ chức bị cảnh cáo.

Về đảng viên, đã thi hành kỷ luật 1.897 người, trong đó 1.339 đảng viên bị khiển trách; 442 người bị cảnh cáo; cách chức 70 đảng viên; khai trừ 46 người.

 

Các tổ chức, đảng viên này vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về công tác cán bộ; vi phạm trong quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; thẩm định, tham mưu, đề xuất hợp tác, kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chấp hành không nghiêm Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU ngày 1/12/2017 về "Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước".

Theo đó, Quy định 1374 đã quy định thông tin phản ánh được xác định là có cơ sở theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, giải quyết cần lấy từ bốn nguồn. Thứ nhất, từ ý kiến cử tri. Thứ hai, từ hoạt động giám sát của cơ quan dân cử (đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu HĐND, HĐND các cấp).

Thứ ba, thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị, xã hội, hoạt động giám sát của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố. Thứ tư, phản ánh của báo chí.

Không để "lươn, chạch" trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

Không để "lươn, chạch" trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

Đến nay, quy định về nhân sự cho Đại hội Đảng đã tương đối hoàn chỉnh, cụ thể. Kể cả những vấn đề những nhiệm kỳ trước chưa rõ, không thể đong, đo, đếm được cũng đã được khắc phục...

Hồ Văn