Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm qua ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Thủ đô nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng.

Hà Nội muốn đối thoại trực tuyến với dân
Hà Nội chuyển CSGT 'bụng phệ' sang ngồi văn phòng

 

Chủ tịch Hà Nội giục phát huy đường dây nóng

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh đường dây nóng đã được thành phố triển khai từ năm 2006 để tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Sau một thời gian hoạt động, đường dây nóng đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, hòm thư góp ý, thư điện tử góp ý tại đơn vị.

Riêng Sở Tư pháp báo cáo tình hình hoạt động đường dây nóng và hòm thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Số điện thoại: 04.39346034; địa chỉ email: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn).

Các Sở Nội vụ và Tư pháp, cùng với Viễn thông Hà Nội cần nghiên cứu, đề xuất thành phố việc tổ chức thống nhất đường dây nóng qua Tổng đài để giám sát xử lý thông tin, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo HNP