Công văn do ông Thơ kí nêu rõ, thời gian qua kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi chưa nghiêm. Tình trạng gây phiền hà, hướng dẫn không rõ ràng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) còn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Điển hình là các vụ việc tại phường Tân Chính (quận Thanh Khê), phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu)…

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân của tồn tại trên là do người đứng đầu chưa thực sự chú trọng trọng công tác quản lý CBCCVC thuộc quyền quản lý, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận CBCCVC chưa cao.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa tốt. Việc xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực chưa nghiêm.

Do đó, ông Thơ yêu cầu người đứng đầu các cấp bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về thủ tục hành chính không còn phù hợp gây phiền hà cho người dân và DN. Loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết…

 

Đồng thời rà soát, bố trí đội ngũ CCVC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kịp thời thay thế những cá nhân vi phạm, có biểu hiện tiêu cực, thái độ không đúng mực. Nếu để xảy ra vi phạm tại các đơn vị thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch TP.

Người đứng đầu TP cũng yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao tinh thần của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ…

Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện...nghiên cứu đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, giải quyết hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp phản ánh nhiều về lĩnh vực đất đai. Đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lĩnh vực quản
lý đô thị.

Công văn cũng yêu cầu không để tình trạng CCVC vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là vào những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán 2020…

Hành dân 4 lần đi về bổ sung giấy tờ, cán bộ hộ tịch làm tường trình

Hành dân 4 lần đi về bổ sung giấy tờ, cán bộ hộ tịch làm tường trình

“Cứ mỗi lần đến anh Nam lại nói thiếu 1 loại giấy tờ buộc vợ chồng tôi phải đi lại nhiều lần..." ông Ba bức xúc phản ánh.

Hồ Giáp