Ngày 18/12, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang cho biết, tại kỳ họp thứ 2 và 3, do Chủ nhiệm UB Kiểm tra Võ Minh Hoàng chủ trì đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Phước Lĩnh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện uỷ Chợ Mới.

Theo UB Kiểm tra Tỉnh uỷ, ông Lĩnh là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới, nhưng không chấp hành kết luận của tổ chức đảng về công tác cán bộ, vi phạm điều lệ đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo UB Kiểm tra Tỉnh uỷ, vi phạm của ông Lĩnh là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi ông sinh hoạt, công tác đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

 

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và đề nghị của UB Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang đã thi hành kỷ luật ông Lĩnh bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Chợ Mới.

Đồng thời điều động, phân công ông Lĩnh giữ chức vụ khác.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang bị kỷ luật khiển trách

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang bị kỷ luật khiển trách

Hai cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cùng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do để xảy ra sai phạm. 

T.Chí