Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hôm nay chính thức có kết quả kiểm điểm, quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan.

Thực hiện thông báo số 340-TB/UBKTTW, ngày 15/11/2017 của UB Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan có khuyết điểm, vi phạm theo thông báo số 340-TB/UBKTTW.

Căn cứ nội dung, tính chất và mức độ vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên; đối chiếu với quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên; theo thẩm quyền, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã họp nghe báo cáo kết quả kiểm điểm và tiến hành xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo thông báo 340-TB/UBKTTW.

Kết quả xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UB Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cụ thể như sau:

Theo thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 6/2/2018, sau khi xem xét, phân tích về những khuyết điểm, vi phạm của 3 Tỉnh ủy viên có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm theo thông báo số 340-TB/UBKTTW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với:

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Đình Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (từ tháng 8/2010 đến tháng 10/2014).

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên; nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2014).

Riêng ông Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tỉnh ủy chuyển hồ sơ về UB Kiểm tra Trung ương để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo quy định.

Theo thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 1/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe báo cáo về những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên liên quan Thông báo 340 và thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên, cụ thể:

Thi hành kỷ luật tổ chức Đảng: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2010-2015; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc nhiệm kỳ 2010-2015.

Thi hành kỷ luật đảng viên: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Quang Hồng - Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Hà Hòa Bình - Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ôngTrần Văn Quang - Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Mạnh Định - Nguyên TUV, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Theo thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 31/1/2018 UBKT Tỉnh ủy đã họp, xem xét, thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với 9 đảng viên theo thẩm quyền, cụ thể:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Minh Hồng - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2011-2016.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đạm - Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Phùng Thị Tộ - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đường Trọng Khang - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Lộc - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Quốc Trị, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2011-2016.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Tài - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Thông - Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (Từ tháng 10/2010 đến tháng 8/2015) .

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Tú - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc.

Cách chức nguyên Bí thư Vĩnh Phúc với ông Phạm Văn Vọng

Cách chức nguyên Bí thư Vĩnh Phúc với ông Phạm Văn Vọng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Vọng bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cảnh cáo nguyên Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng

Cảnh cáo nguyên Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng

UB Kiểm tra TƯ kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Bí thư tỉnh.

Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc bị yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc

Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc bị yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc

UB Kiểm tra TƯ yêu cầu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì kiểm điểm nghiêm túc.

Vĩnh Phúc: Con Giám đốc sở được quy hoạch làm Phó giám đốc

Vĩnh Phúc: Con Giám đốc sở được quy hoạch làm Phó giám đốc

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thành lập đoàn kiểm tra xác minh đơn thư tổ cáo Giám đốc Sở GD-ĐT "quy hoạch" con trai làm Phó giám đốc Sở. 

Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu

Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu

Ông Hiếu được xác định vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài, vi phạm pháp luật đất đai.

Theo TTXVN