- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu UB  Kiểm tra TƯ cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Văn phòng TƯ Đảng vừa có công văn gửi UB Kiểm tra TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Ban Nội chính TƯ, Bộ Công an, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ, Tỉnh ủy Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tổng bí thư yêu cầu kiểm tra vụ xe Lexus tư biển xanh

Chiếc xe trị giá 5 tỷ lưu thông trên đường

 

Công văn nêu rõ, báo Thanh niên số 155 ra ngày 3/6, tại trang 21 có đăng bài "Xe tư nhân gắn biển số xanh và 'di sản' của Phó Chủ tịch Hậu Giang".

Tổng bí thư giao UB Kiểm tra TƯ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Bộ Công an, Ban cán sự đảng: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo Thanh niên đã nêu.

Tổng bí thư yêu cầu UB Kiểm tra TƯ cùng các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Hồng Nhì