- TTCP sẽ thanh tra toàn diện dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - công ty Gang thép Thái Nguyên - nay là công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Căn cứ quy định của luật Thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng ngày 24/2, TTCP đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Thanh tra toàn diện dự án Gang thép Thái Nguyên

Quang cảnh bên trong nhà máy gang thép Thái Nguyên (Ảnh: Vietnamnet)

Theo quyết định ngày 16/2 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

 

Đoàn thanh tra do ông Vũ Đức Tâm, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ 1- TTCP làm Trưởng đoàn.Thời gian thanh tra là 40 ngày.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), vấn đề được đơn vị kiểm toán nhấn mạnh đó là việc TISCO đang triển khai dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2” với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3.843,67 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8.104,91 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên đã phải “đắp chiếu” nhiều năm sau khi gặp vướng mắc lớn về vấn đề tài chính.

Theo thuyết minh của TISCO tại báo cáo tài chính, đến thời điểm 30/6/2016, tổng giá trị đầu tư của dự án này đã thực hiện đạt gần 4.540 tỷ đồng - chiếm tới 98% tổng giá trị xây dựng cơ bản dở dang của TISCO. So với thời điểm đầu năm, giá trị xây dựng cơ bản dở dang của dự án này tăng thêm 101,6 tỷ đồng.

Trần Thường