Kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ “về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở KH&ĐT trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2016, 2017 và 2018”, đã chỉ ra nhiều tồn tại.

cần thơ,thanh tra,tham nhũng
Sở KH&ĐT TP Cần Thơ

Trong 3 năm qua, lực lượng thanh tra Sở đã phát hiện 13/14 đơn vị để xảy ra vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư (một số hạng mục công tác khối lượng không đúng với bản vẽ hoàn công trong hợp đồng, thanh toán số tiền chênh lệch hoặc tính thừa số lượng).

Tổng số tiền sai phạm là trên 5,1 tỷ đồng, trong đó số tiền giảm trừ là trên 3,8 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, Sở bố trí địa điểm tiếp công dân tại Thanh tra sở, có vị trí thuận tiện, khang trang, đảm bảo điều kiện vật chất và trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở chưa phân công (bằng văn bản) công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên. Kết quả tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở từ ngày 1/1/2016 – 31/12/2018 là 0.

 

Theo kết luận, về công tác thanh tra tại Sở, quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chưa đầy đủ theo định hướng chỉ đạo của Bộ KH&ĐT; tập trung thanh tra chuyên ngành, chưa quan tâm thanh tra hành chính...Một số đoàn thanh tra còn kéo dài thời hạn thanh tra, thiếu tính bảo mật.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo: chưa ban hành nội quy tiếp công dân và niêm yết tại địa điểm tiếp công dân. Chưa phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên bằng văn bản, chế độ chính sách của người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn chưa đảm bảo...

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT khẩn trương khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót nêu trên, đảm bảo các kiến nghị phải được thực hiện một cách triệt để.

Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Cần Thơ bổ nhiệm 31 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Cần Thơ có 31 công chức được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại còn thiếu hoặc chưa đáp ứng các tiêu chuẩn.

Hoài Thanh