Kỳ họp thứ 21 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh diễn ra vào hôm nay do Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Văn Diện chủ trì.

Tại kỳ họp, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 đối với Chi bộ BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở GTVT) Nguyễn Văn Thời.

UB Kiểm tra Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận: Đối với kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015 - 2020 đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, nhận thấy nguyên Phó GĐ BQL dự án Nguyễn Thanh Tùng (đảng viên) đã vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về hôn nhân, gia đình gây hậu quả rất nghiêm trọng đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Quảng Ninh yêu cầu kỷ luật 3 đảng viên vi phạm
Ông Vũ Văn Diện chủ trì kỳ họp thứ 21 và yêu cầu kỷ luật 3 đảng viên

Đảng viên Chi bộ BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu Trần Mạnh Hùng vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nhưng chưa được xem xét thi hành kỷ luật.

Một số quyết định về công tác cán bộ liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc Chi bộ BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu được ban hành không đúng quy định. 

 

UB Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu thi hành kỷ luật đối với ông Hùng theo đúng quy định của Đảng.

Chỉ đạo thu hồi một số quyết định về công tác cán bộ ban hành không đúng quy định nêu trên.

Đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở GTVT) Nguyễn Văn Thời (đảng viên), nhận thấy ông Thời đã vi phạm, khuyết điểm trong công tác chuyên môn đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 

UB Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Sở GTVT tổ chức kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với ông Thời theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng vừa có các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. 

Phạm Công