- Tổ chức đảng chỉ đạo cản trở, mua chuộc, trả thù cá nhân hoặc tổ chức làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ sẽ bị kỷ luật.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Hướng dẫn nêu rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét và quy rõ trách nhiệm của tổ chức. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của từng cá nhân để xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm có liên quan. Những đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Kỷ luật khi nội bộ chia rẽ, bè phái

Đi vào các quy định cụ thể, hướng dẫn chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong từng lĩnh vực mà tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

Cụ thể như vi phạm về quan điểm chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bao gồm việc buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, để nhiều cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng vi phạm.

Hay như việc để nội bộ chia rẽ, bè phái, đối phó lẫn nhau; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản không đúng quy định dẫn đến tiêu cực, thất thoát, lãng phí làm mất uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng…

Về vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng gồm có việc không giữ vững vai trò lãnh đạo, để nội bộ mất đoàn kết, giảm sút ý chí chiến đấu hoặc để cá nhân lợi dụng thâu tóm, thao túng dẫn đến có những quyết định sai trái. 

Hướng dẫn của UB Kiểm tra giải thích rõ, “nội bộ mất đoàn kết” là nội bộ để xảy ra một trong các trường hợp làm giảm sút vai trò lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng, đảng viên. Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa các đảng viên trong tổ chức đảng đến mức chia rẽ, bè phái, kèn cựa, đối phó, bôi nhọ, tố cáo bịa đặt, vu khống lẫn nhau.

Hay tình trạng đấu tranh tự phê bình và phê bình không mang tính xây dựng, vì lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” cũng là hành vi làm nội bộ mất đoàn kết khiến tổ chức đảng bị kỷ luật.

 

Ngoài ra, hướng dẫn này cũng nêu hàng loạt các vi phạm về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán khiến tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật. Cụ thể như việc không thực hiện đúng các kết luận hoặc kiến nghị về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Hay việc chỉ đạo cản trở, mua chuộc, trả thù cá nhân hoặc tổ chức làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; quyết định điều chuyển công tác hoặc gây khó khăn, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán...

Bị kỷ luật nếu dung túng tham nhũng

Về vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hướng dẫn của UB Kiểm tra TƯ nêu rõ, tổ chức đảng buông lỏng lãnh đạo, quản lý dẫn đến không phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị sẽ bị xử lý kỷ luật.

Điển hình như tổ chức đảng có hành vi trốn tránh, bao che, dung túng, không xử lý tham nhũng, lãng phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý...

Vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại bao gồm việc cố ý chống lại quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định; cố ý chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, thực hiện sai quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Về vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm bao gồm việc chỉ đạo thực hiện không đúng các quy định về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giám định, thi hành án.

Chỉ đạo cấp dưới, cán bộ trực tiếp điều tra, kiểm sát, xét xử làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc miễn, giảm tội, thay đổi tội danh cho người phạm tội hoặc gây cản trở, bao che, tiếp tay cho tội phạm…

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 khai mạc sáng nay sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

2018: Lò rực hồng và chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

2018: Lò rực hồng và chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Năm 2018, không ít lãnh đạo “đứt gánh” vì những vi phạm. Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước: "Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị".

Không điều động về Trung ương cán bộ bị kỷ luật, uy tín sụt giảm

Không điều động về Trung ương cán bộ bị kỷ luật, uy tín sụt giảm

Không điều động về TƯ, địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín sụt giảm.

Thu Hằng