Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát để kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ 14 Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế ...

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát để kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Bến Tre về công tác phòng chống tham nhũng.

 

Ban chỉ đạo  giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan cử cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Theo VOV