Ngày 15 - 17/7, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 46. Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có kỷ luật Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Đặng Phan Chung
Ông Đặng Phan Chung

Theo UB Kiểm tra Trung ương, qua kiểm tra giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đối với ông Đặng Phan Chung, UB Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Đặng Phan Chung đã can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung.

 

Ngày 10/6/2020, UB Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kiểm tra việc giải quyết tố cáo và xem xét việc thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Đặng Phan Chung.

Trả lời VietNamNet trước đó, ông Đặng Phan Chung cho biết đã giải trình khi UBKT Trung ương công bố quyết định kiểm tra theo đơn thư tố giác ông có văn bản can thiệp hoạt động của tòa án.

Thu Hằng - Trần Thường

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM, Trưởng ban Nội chính Thái Bình

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM, Trưởng ban Nội chính Thái Bình

UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều.