Theo báo cáo gửi ĐBQH về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.310 bản, đạt tỷ lệ 99,4% số đã kê khai.

Có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp gồm: Bộ Công an 2 người, Đà Nẵng 1 người, Khánh Hòa 2 người, Tây Ninh 2 người, Thanh Hóa 1 người.

Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 2.740 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý 78 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Kỷ luật 8 cán bộ vụ nhận quà ô tô 3,72 tỷ ở Cao Bằng
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Ảnh: Minh Đạt

3 vụ nhận quà trị giá gần 4 tỷ không đúng quy định

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết có 6 cá nhân đã nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị là 182 triệu đồng, gồm: Trà Vinh 1 người, 3 triệu đồng; Thái Bình 2 người, 100 triệu; Long An 2 người, 29 triệu; Tiền Giang 1 người, 50 triệu. 

Phát hiện, xử lý 3 vụ việc nhận quà không đúng quy định với tổng giá trị là 3,99 tỷ đồng. Đó là, 1 nhân viên hợp đồng của UBND thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM nhận quà không đúng quy định 150 triệu đồng, đã xử lý thu hồi 150 triệu và sa thải người vi phạm; 1 cán bộ công tác tại trạm khuyến nông huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhận quà không đúng quy định 120 triệu đồng từ năm 2018, người vi phạm đã nộp lại tiền và đến nay đã xử lý cho nghỉ việc.

Một số lãnh đạo của Công an tỉnh Cao Bằng nhận quà tặng 1 xe ô tô từ năm 2016 trị giá 3,72 tỷ đồng. Quá trình xác minh, kết luận, Bộ Công an xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp. Tỉnh ủy Cao Bằng xử lý kỷ luật cảnh cáo 3 trường hợp; Công an tỉnh xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 1 trường hợp.

 

Bộ Nội vụ tiến hành 27 cuộc thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tiến hành 1.459 cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung về công tác cán bộ, trong đó có 1.381 cuộc theo kế hoạch, và 78 cuộc đột xuất.

Qua thanh tra, kiểm tra, những cơ quan, đơn vị có tồn tại, hạn chế, sai phạm được các bộ, ngành, địa phương đề nghị kiểm điểm, xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; kịp thời thực hiện các biện pháp để khắc phục.

Trong đó, 131 trường hợp thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 176 trường hợp thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 121 trường hợp thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp; 53 trường hợp xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 896 trường hợp biện pháp xử lý khác; 15 trường hợp xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; 645 trường hợp rút kinh nghiệm.

Năm 2019, có 30 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, có 3 người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Nhìn chung, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa đạt yêu cầu; còn có tình trạng nhận thức chưa đúng giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu do thực hiện hành vi tham nhũng.

Năm 2020, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế đã phát hiện; tăng cường các biện pháp dẫn độ, truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn và thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng", ông Khái thông tin thêm.

Trần Thường

Cao Bằng có 1 trường hợp nhận quà ô tô hơn 3,7 tỷ đồng trái quy định

Cao Bằng có 1 trường hợp nhận quà ô tô hơn 3,7 tỷ đồng trái quy định

Có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định, trong đó TP.HCM có 1 trường hợp nhận 150 triệu đồng; Cao Bằng có 1 trường hợp nhận ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng.