Thanh tra tỉnh Quảng Bình hôm nay (18/3) cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra về minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập đối với ông Nguyễn Ngọc Giàu - Phó Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Không kê khai tài sản của vợ, phó GĐ trung tâm du lịch Phong Nha bị kỷ luật
 Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo đó, từ năm 2013 - 3/2016, ông Nguyễn Ngọc Giàu là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp kiêm phụ trách kế toán Trung tâm, là đối tượng kê khai tài sản thu nhập. 

Ông Giàu đã kê khai đầy đủ tài sản chung của ông và vợ là bà Hoàng Thị Lệ từ năm 2013-2018, tuy nhiên tài sản riêng của bà Lệ thì không kê khai.

Cụ thể, trong các bản khai tài sản từ năm 2014 - 2017 và bản khai năm 2019, ông Giàu chưa kê khai 1 ô tô trị giá 708 triệu đồng mua năm 2014, chủ sở hữu là bà Hoàng Thị Lệ.

2 thửa đất phát sinh mua năm 2018 đứng tên bà Lệ đồng chủ sở hữu với 4 cá nhân khác tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, giá trị mỗi thửa đất 400 triệu đồng cũng không có trong bản kê khai năm 2018.

 

Bên cạnh đó, từ năm 2013 - 2018, ông Giàu cũng không kê khai thu nhập hàng năm của vợ. Việc này thực hiện không đúng quy định về phạm vi kê khai tài sản thu nhập quy định của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến quá trình kê khai tài sản thu nhập của ông Giàu và một số cán bộ tại Trung tâm này đã cho thấy việc thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra chưa minh bạch. Trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.

Còn bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, với trách nhiệm phụ trách công tác kê khai tài sản thu nhập nhưng đã thiếu kiểm tra dẫn đến việc các bản khai nội dung kê khai chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Như bản kê ngày 25/1/2019 của ông Giàu bị tẩy xóa, sửa chữa tháng, năm nhưng vẫn tiếp nhận và lưu hồ sơ. Bà Loan cũng thiếu đôn đốc nên thời gian tiếp nhận bản kê của năm 2018 chậm đến 15 tháng so với quy định; không mở sổ theo dõi giao, nhận bản khai.

Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Giàu bằng hình thức khiển trách; kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. Bà Trần Thị Loan do đau ốm đang điều trị tại bệnh viện nên chưa xem xét kỷ luật.

Hải Sâm

Có những người hơn 20 tuổi đã đứng tên tài sản cả nghìn tỉ đồng

Có những người hơn 20 tuổi đã đứng tên tài sản cả nghìn tỉ đồng

Có những người hơn hai mấy, ba mươi tuổi đã đứng tên những tài sản cả trăm tỉ, nghìn tỉ.  Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được, vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được.