- Chiều nay, Đoàn công tác của UB Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang để triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng.

Đoàn công tác của UB Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó chủ nhiệm UB làm trưởng đoàn.

Khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

Quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng được triển khai vào lúc 14h cùng ngày tại Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ra thông báo. 

Theo đó, vào 14h chiều nay, đoàn kiểm tra của UB Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định số 355-QĐNS/TW ngày 9/9/2016 của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức ra khỏi Đảng. 

Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nơi ông sinh hoạt Đảng, nhận.

 
Khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh chính thức bị khai trừ ra khỏi Đảng

Quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký nêu rõ: 

Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của UB Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Vi phạm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng, không còn đủ tư cách đảng viên.

Ban Bí thư quyết định:

Điều 1, thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Xuân Thanh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Điều 2, UB Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và đồng chí Trịnh Xuân Thanh thi hành quyết định này.

Hoài Thanh