Kỳ họp thứ 11, khoá 15 của HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng nay.

Tờ trình của UBND TP về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 nêu nhiều kết quả đã đạt được trong năm.

Theo đó, TP đã triển khai kiểm tra 578 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.

Hà Nội chuyển công tác hơn 700 cán bộ, công chức để ngăn tham nhũng
Hơn 700 cán bộ, công chức phải chuyển vị trí công tác để ngăn tham nhũng

Việc ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cũng được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực với 360 cuộc kiểm tra. Qua đó, phát hiện 1 vụ việc và 2 cá nhân vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được giám sát chặt chẽ. Gần 450 cơ quan, tổ chức đã được kiểm tra và có 4 trường hợp vi phạm được xem xét, xử lý.

Báo cáo cho biết, năm 2019, Hà Nội đã chuyển đổi vị trí công tác của 714 cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng.

TP cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chính sách về chính sách tinh giản biên chế. Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế 6 đợt với 191 trường hợp (176 trường hợp về hưu trước tuổi, 15 trường hợp thôi việc ngay).

 

Đồng thời phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh trong 2 đợt với 62 cán bộ.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, UBND TP thông tin đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 8 vụ.

Công an Hà Nội cũng đã chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố 18 vụ với 56 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ với 3 bị can; đang điều tra 21 vụ với 53 bị can; số vụ án đang điều tra là 4 vụ với 1 bị can.

Hà Nội nhận định tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính...

Nguyên nhân của những tồn tại được TP chỉ ra là do công tác quản lý Nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế.

Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi.

Một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, chống tham nhũng…

Vụ Nhật Cường Software: Bắt tạm giam nguyên PGĐ Sở KH&ĐT Hà Nội

Vụ Nhật Cường Software: Bắt tạm giam nguyên PGĐ Sở KH&ĐT Hà Nội

Bộ Công an vừa ra quyết định bắt tạm giam nguyên PGĐ Sở KH&ĐT Nguyễn Tiến Học và bà Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh của Sở này.

Hương Quỳnh