Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2013 - 2017.

Nhiều giám đốc Sở không tiếp dân suốt 5,5 năm

Kết luận nêu rõ những khuyết điểm, sai phạm của một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, về trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công nhân, kết luận nêu rõ, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, nhất là khối các sở của tỉnh.

Trong đó, một số nơi, Giám đốc Sở không tiếp công dân một ngày nào trong suốt 5,5 năm, điển hình là Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Sở NN&PTNT…

Giám đốc Sở ở Trà Vinh hơn 5 năm không một ngày tiếp dân

Bên cạnh đó, chất lượng xử lý đơn thư còn nhiều hạn chế như: phân loại sai, xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng, cập nhật số liệu chưa chính xác, trình tự thủ tục chưa tuân thủ theo quy định.

Về trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, kết luận chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế nổi cộm.

Cụ thể, công tác tuyển dụng còn vi phạm ở 100% các đơn vị được kiểm tra, trong đó chủ yếu trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Cá biệt, đợt tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (được 7 người) của huyện Trà Cú, không thực hiện theo quy định như không có kế hoạch, không thông báo tuyển dụng...

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định của pháp luật. 100% các đơn vị được kiểm tra không thực hiện hoặc không đầy đủ quy định.

“Cá biệt có 6 đơn vị trong suốt thời kỳ thanh tra không xây dựng kế hoạch chuyển đổi là Văn phòng UBND tỉnh, huyện Cầu Kè, Duyên Hải, Sở NN&PTNT, Nội vụ…”, kết luận nêu.

 

Việc công khai, minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết chưa đầy đủ, các vi phạm phổ biến là lập hồ sơ mời thầu, điều cấm trong Luật Đấu thầu.

Sai phạm gần 69,5 tỷ đồng

Trong công tác quản lý đất đai, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, chiếm đến 40% số dự án.

Thậm chí chuyển mục đích sử dụng đất lên đến gần 54% không phù hợp quy hoạch. Quản lý quy hoạch của địa phương đôi lúc còn lỏng lẻo, thể hiện ở chỗ tỉnh cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy hoạch ở mức khá cao (gần 54% dự án nằm ngoài quy hoạch).

Chuyển mục đích đất tự phát trong dân cũng rất lớn, khoảng 970ha, trong đó có đến 459ha không phù hợp quy hoạch.

Qua kết quả thanh tra trong 5 năm cho thấy hầu hết các nội dung, đơn vị và địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm cần điều chỉnh, xử lý.

Trong các sai phạm, phổ biến và gây hậu quả phức tạp, lâu dài là công tác giao đất ở cả cấp tỉnh và huyện, nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp.

Tổng số tiền sai phạm về tài chính gần 69,5 tỷ đồng, trong đó thu quá quy định 1 tỷ đồng và thất thu ngân sách trên 68,455 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý về mặt kinh tế số tiền gần 69,5 tỷ đồng sai phạm theo quy định.

Kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo thời kỳ có sai phạm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế qua kết quả thanh tra.

Chỉ đạo chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại. 

Hợp nhất 3 văn phòng, con gái cựu Chủ tịch An Giang được bổ nhiệm Chánh VP

Hợp nhất 3 văn phòng, con gái cựu Chủ tịch An Giang được bổ nhiệm Chánh VP

TP Long Xuyên (An Giang) thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND TP. Bà Vương Mai Trinh (con gái cựu Chủ tịch tỉnh) được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng. 

Hoài Thanh