UB Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa có thông báo số 137 về kết quả kỳ họp thứ 26 của UB Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cụ thể, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy công ty CP Gang thép Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên kết luận: Ban Thường vụ Đảng ủy công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy công ty.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty CP Gang thép Thái Nguyên còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty.

Trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật, gây thất thoát vốn đầu tư trong việc thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Gang thép Thái Nguyên làm thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

UB Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UB Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 theo thẩm quyền.

Liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Gang thép Thái Nguyên, trước đó, tại kỳ họp 41 vào đầu tháng 12/2019, UB Kiểm tra TƯ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam.

Trong đó, UB Kiểm tra TƯ cũng chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm của hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

Ngoài ra, UB Kiểm tra TƯ cũng nêu rõ, Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Công thương có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II).

Đồng thời, UB Kiểm tra TƯ kết luận những vi phạm, khuyến điểm của ông Vũ Huy Hoàng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Công thương (giai đoạn 2007-2016) và một số nguyên Thứ trưởng Công thương.

Đối với ông Hoàng Trung Hải, UB Kiểm tra TƯ kết luận, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO II và vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu Lãnh đạo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO II của một số nguyên lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Theo UB Kiểm tra TƯ, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam, của Ban cán sự đảng Bộ Công thương và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Sau đó, kỳ họp 42 vào đầu tháng 1, UB Kiểm tra TƯ kỷ luật một số cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải.

Ngày 10/1, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức Cảnh cáo. Đầu tháng 2, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, điều động phân công ông Hải giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Thu Hằng

Chuyển hồ sơ Thép Thái Nguyên sang Ủy ban Kiểm tra TƯ

Chuyển hồ sơ Thép Thái Nguyên sang Ủy ban Kiểm tra TƯ

 Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển kết luận vụ Thép Thái Nguyên sang UB Kiểm tra TƯ để xem xét, xử lý cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.