Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, ùy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên; đề nghị Lâm Đồng tập trung đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy với công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc quán triệt triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác này trong năm 2018.

Đại tướng Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên
Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, cũng như pháp lệnh của Nhà nước; kết quả phát hiện xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế và thu hồi hồi tài sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng về phòng chống tham nhũng; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, các đoàn thanh tra, kiểm toán trong năm 2018; việc phòng chống tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của tỉnh…

 

Trước đó, tổ giúp việc của đoàn công tác đã làm việc với một số ban, ngành, cơ quan của tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan.

Theo báo cáo, năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kế hoạch triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Địa phương tiếp tục thực hiện công khai các nội dung theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; các cơ quan chức năng đã ban hành 25 văn bản mới và 79 văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó bảo đảm việc sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Đẩy nhanh điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tài sản bị thất thoát

Đẩy nhanh điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tài sản bị thất thoát

Thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, vạch trần bản chất của tội phạm, cố gắng điều tra, xử lý nhanh không để lãng phí tài sản, đất đai của nhà nước - Phó thủ tướng yêu cầu.

Theo TTXVN