Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương giai đoạn 2017 đến ngày 30/6/2019.

Thu hồi quyết định tuyển dụng 3 trường hợp

Kế luận thanh tra cho thấy, việc tuyển dụng viên chức của Bộ Công thương trong giai đoạn thanh tra có 6 đơn vị tổ chức 9 đợt thi tuyển, 13 đơn vị tổ chức 36 đợt xét tuyển (số chỉ tiêu tuyển dụng là 482, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 298, số được tuyển dụng là 233); có 6 đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách 167 viên chức.

Qua kiểm tra có một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thông báo công khai, thời gian nhận hồ sơ, số lượng thành viên hội đồng tuyển dụng, thông báo công khai, thời gian nhận hồ sơ, số lượng thành viên hội đồng tuyển dụng, đáp án câu hỏi thi, tổ chức chấm thi, tổng hợp điểm, cộng điểm ưu tiên.

Về việc xét tuyển đặc cách, có đơn vị không có tài liệu thể hiện việc hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt hình thức, nội dung sát hạch.

Ngoài ra, có 1 đơn vị tuyển dụng 2 viên chức chỉ thông qua việc xét hồ sơ; 1 đơn vị tuyển dụng đối với thí sinh đạt 45 điểm môn tin học. Hiện, các đơn vị đã thu hồi quyết định tuyển dụng 3 trường hợp này.

Qua kiểm tra 541 hồ sơ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng 24 đơn vị (110 hồ sơ điều động bổ nhiệm chức vụ tương đương và 431 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại), Thanh tra Nội vụ cho biết, còn một số trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghề hiện giữ hoặc chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chuyên viên.

 

Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công thương như: khi đề nghị bổ nhiệm hoặc phê duyệt chủ trương đã có phương án nhân sự cụ thể; hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đơn vị có nhu cầu hoặc bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm; không có tài liệu thể hiện việc thảo luận, đề xuất phương án nhân sự...

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, có 6 đơn vị có số lượng cấp phó vượt 1 người do có thay đổi về mô hình, tổ chức (chia tách, sáp nhập các phòng, khoa, ...) hoặc chưa có cấp trưởng.

Đánh giá năng lực, phẩm chất để xử lý

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Công thương khẩn trương đưa các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28/12/2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về trình tự, thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng còn thiếu chứng chỉ tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và trường hợp viên chức lãnh đạo chưa có bằng tốt nghiệp đại học, hiện giữ ngạch cán sự, Thanh tra Nội vụ đề nghị đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm của từng trường hợp để xem xét xử lý...

Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương và bộ phận tham mưu có liên quan chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hình thức xử lý theo quy định.

Thu Hằng

Cơ quan ‘gác gôn’ nhân sự của Chính phủ không có chuyện gửi gắm

Cơ quan ‘gác gôn’ nhân sự của Chính phủ không có chuyện gửi gắm

 Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ với VietNamNet về những áp lực của ngành qua 1 năm bộn bề, khi cùng lúc phải sửa đổi 4 luật quan trọng liên quan đến hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức.