Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng vừa ký văn bản thay Chủ tịch UBND TP gửi Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ".

Trong đó, đề nghị cơ quan báo chí và nhân dân giám sát trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Chủ tịch Cần Thơ đề nghị báo chí giám sát cán bộ tiêu cực, tham nhũng
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh 

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm.

Coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời, cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường... bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

 

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định.

Đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên...

Đặc biệt, đề nghị cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan báo chí và nhân dân phát huy vai trò giám sát trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ...

Chống tham nhũng từ đâu nhỉ

Chống tham nhũng từ đâu nhỉ

Vụ vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc một lần nữa lại làm cả xã hội xôn xao.

Hoài Thanh