Trong thông báo kỳ họp 35 phát đi chiều nay, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp trước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra TƯ quyết định cảnh cáo ông Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy Ba Vì và ông Bạch Công Tiến, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bị khiển trách.

 

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Thành Nam

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vi phạm tới mức phải xem xét kỷ luật

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vi phạm tới mức phải xem xét kỷ luật

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.