Ngoài ra còn hai phó giám đốc sở ở tỉnh này bị kỷ luật khiển trách.

Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi  xét tờ trình số 129 ngày 7/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo số 680 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. 

Cảnh cáo ba giám đốc sở tỉnh Khánh Hòa
Các ông Trần Hòa Nam, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ (từ trái sang phải).

Cụ thể,  ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP. Nha Trang đến năm 2025. Ngoài ra, ông Dẽ cũng vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nam bằng hình thức cảnh cáo.

 

Ông Võ Tấn Thái,  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN-MT đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông Thái bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hai phó giám đốc sở bị khiển trách

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT; ông Nguyễn Văn Nhựt - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT bằng hình thức khiển trách. Ông Trần Sỹ Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cũng bị  thi hành kỷ luật  bằng hình thức cảnh cáo. 

Nguyên Phương

Hai trung tướng quân đội bị kỷ luật cảnh cáo

Hai trung tướng quân đội bị kỷ luật cảnh cáo

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Tư lệnh và Phó Tư lệnh Quân đoàn 4.