- UBND TP Hà Nội cho biết, trong số 35.033 người đã kê khai tài sản có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký vừa gửi HĐND TP.

Theo báo cáo, ngày 4/5, UBND TP có báo cáo về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của TP. Cụ thể, tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 35.041 người, số người đã kê khai có 35.033 người, số người chưa thực hiện kê khai có 8 người.

Có 35.031 số bản kê khai đã công khai. Trong đó có 17.852 bản đã công khai theo hình thức niêm yết và 17.179 bản theo hình thức công bố tại cuộc họp.

Báo cáo cho biết, có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Ngoài ra, TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. Trong kỳ báo cáo có 325 cán bộ, công chức được chuyển đổi vị trí công tác.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, Công an TP đã thụ lý điều tra 26 vụ - 68 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 18 vụ - 55 bị can, khởi tố mới trong kỳ gồm 8 vụ - 13 bị can); đã có kết luận điều tra, chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố 9 vụ - 39 bị can; đang điều tra 17 vụ - 29 bị can. 

 

Tài sản thiệt hại gồm 11.019 m2 đất, 939 triệu đồng (các vụ khởi tố trong kỳ). Tài sản thu hồi 1.223m2 đất, 2.519 triệu đồng (gồm cả các vụ đã khởi tố kỳ trước nhưng thu hồi tài sản trong kỳ này).

UBND TP đánh giá, nhìn chung công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn TP đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: tín dụng, ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, hải quan...

Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 lãnh đạo: Gương mẫu cho cấp dưới học tập

Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 lãnh đạo: Gương mẫu cho cấp dưới học tập

Các cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý càng phải gương mẫu, tiên phong cho cấp dưới học tập. 

'PV Duy Phong bị bắt không liên quan đến điều tra tiêu cực'

'PV Duy Phong bị bắt không liên quan đến điều tra tiêu cực'

Theo Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, việc PV Duy Phong bị bắt không liên quan đến việc điều tra loạt bài về tiêu cực ở Yên Bái.

Kiểm tra tài sản không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị

Kiểm tra tài sản không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị

Không có vùng cấm trong việc kiểm tra, giám sát tài sản, trong đó gồm cả ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư.

Bộ Chính trị quy định kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo

Bộ Chính trị quy định kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo

Khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản.

Thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái

Thanh tra Chính phủ đang có mặt tại tỉnh Yên Bái để tiến hành thanh tra, làm rõ nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN&MT.

Hương Quỳnh