Thời sự
>>

Chống tham nhũng

Cần chú ý thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu
icon
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. 
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị