Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.

Mặt trận không còn hình thức

Đặc biệt, tại kết luận 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 ngày 08/12/2009 và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đánh giá mặt trận không còn hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới...

Chọn cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, vấn đề lo lắng nhất hiện nay vẫn là lòng dân. Những kết quả đạt được của đất nước trong suốt thời gian qua cho thấy, nhân dân tin vào Đảng, Nhà nước khi nền kinh tế vĩ mô được ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đặc biệt là những chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua đã củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hiện thế giới vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và đang từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn không tránh khỏi những tác động trực tiếp này.

“Công tác phê và tự phê hiện nay chưa thực sự được phát huy. Tình trạng vô cảm, đạo đức xã hội, mối quan hệ trong gia đình đang ở mức báo động. Vấn đề an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, môi trường, quản lý đô thị đang gây nhức nhối trong xã hội.

Thực trạng này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương biết, nhân dân ở địa bàn biết nhưng tại sao không lên tiếng. Đây thách thức cần phải nhìn nhận rõ”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu ý.

Ông Mẫn cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế đó là công tác dân vận, mặt trận có mặt vẫn chưa theo kịp sự thay đổi về tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng trong nhân dân.

Việc nắm tình hình nhân dân và hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế. Có nơi, nhân dân bị lợi dụng, bị xúi dục kích động nghe theo các thế lực phản động, thù địch; vẫn còn một số nơi, nhân dân chưa đồng thuận với cách giải quyết của chính quyền cơ sở; vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo, đơn thư kéo dài, tụ tập đông người.

Mang hơi thở của nhân dân đến Đại hội Đảng

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, mặt trận các cấp sẽ tiếp tục bám sát, vận dụng phù hợp, triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

“Phải nhận diện những thuận lợi, khó khăn, phong tục, tập quán của nhân dân từng vùng, từng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hải đảo, dân tộc, tôn giáo để tập trung nguồn lực giúp đỡ thiết thực”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam nói.

Ông Mẫn nhấn mạnh tới việc củng cố, kiện toàn bộ máy để đảm bảo lựa chọn được những cán bộ Mặt trận đủ tâm, đủ tầm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

“Mặt trận các cấp phải chỉ ra được đâu là điểm mạnh cần phát huy và đâu là những vấn đề còn hạn chế để tự đổi mới và đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phải áp dụng thành tựu công nghệ tiên tiến vào vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Chọn cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Thay mặt đoàn kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả tích cực của công tác Mặt trận trong thời gian qua. 

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Đồng thời, MTTQ cần tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan mật thiết đến quyền lợi trực tiếp của người dân; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng, vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Về nhiệm vụ trước mắt, bà Mai nhấn mạnh đến việc tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; chuẩn bị nhân sự của khối Dân vận, Mặt trận đảm bảo yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 17 của Ban Bí thư.

“Ngày 15/10 sẽ công bố toàn văn dự thảo văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức các cuộc đóng góp ý kiến để mang tiếng nói, hơi thở của các tầng lớp nhân dân đến với Đại hội Đảng”, bà Mai nói.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh kiến nghị Trung ương sớm tổng kết việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời Chủ tịch MTTQ và cơ quan khối giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, hiện nay các địa phương đang tích cực tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Việc Trung ương sớm tổng kết sẽ phục vụ cho công tác nhân sự, bố trí cơ cấu cấp ủy, cũng như tạo thuận lợi, phù hợp cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận theo như Quy định 212.

Ghi nhận kiến nghị của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã họp và ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết mô hình này để đánh giá việc thực hiện thí điểm và có định hướng trong thời gian tới.

Thu Hằng

Bộ Chính trị đề nghị dừng thí điểm Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận

Bộ Chính trị đề nghị dừng thí điểm Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận

Bộ Chính trị đã họp, ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ và tiến hành sơ kết, tổng kết mô hình này.