Ngày 24/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Cụ thể, cấp 100 bộ nhà bạt cứu sinh, trong đó 30 bộ loại 24,5 m2; 70 bộ loại 16,5 m2; 10 bộ máy phát điện loại 30KVA.

Xuất cấp nhà bạt, máy phát điện cho Bộ Quốc phòng chống dịch tại TP.HCM
Các chiến sĩ tại chốt trên đường Quốc lộ 13 nhận nhiệm vụ

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) tiếp nhận phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia này theo quy định. 

Trước đó, ngày 12/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho UBND TP.HCM để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký quyết định bổ sung 153,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch.

Trong đó, mua sắm, hoán cải 5 xe xét nghiệm lưu động (53,5 tỷ đồng); bảo đảm khám chữa bệnh, mua vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế (100 tỷ đồng).

Ngày 3/8, Bộ Tài chính cũng đã xuất cấp cho Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA để trang cấp cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ.

Thu Hằng

Quân đội và CSCĐ triển khai các chốt phòng dịch tại TP.HCM

Quân đội và CSCĐ triển khai các chốt phòng dịch tại TP.HCM

23h ngày 22/8, lực lượng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã ra quân triển khai chốt phòng dịch tại các quận, huyện TP.HCM.