Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc Tây Nguyên
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu đến năm 2025: xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước.

Các chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh giảm bình quân 1,5-2%/năm. Đến năm 2025, trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có ít nhất 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc Tây Nguyên
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đồng lòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm: quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thắng lợi nghị quyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ bám sát các quy chế quy định nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình và các quy chế cũng như chương trình làm việc của ban chấp hành và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội để thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững đảm bảo xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020- 2025; Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Phạm Minh Tấn, Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghị.

Đình Sơn