-Kết quả trên có được sau gần 3 tháng kiểm tra việc sử dụng con dấu trái pháp luật tại UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) mà dư luận và báo chí đã phản ánh.

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết : Đề nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo TP
Hai con dấu cũ và mới được sử dụng song song 

Qua kiểm tra có 15 văn bản sử dụng con dấu mới không đúng thời điểm, đã có hiệu lực và 9 quyết định thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2016 lấy trùng số với các quyết định thuộc các lĩnh vực khác.

UBND TP Phan Thiết đã có những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác quản lý ban hành văn bản và sử dụng con dấu như: không thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, quản lý hồ sơ văn thư còn nhiều sai sót; cho phép lấy số, ngày trước cho văn bản.

Sử dụng con dấu khi chưa có hiệu lực, quy trình ban hành 15 văn bản liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản không đúng quy định; Các cơ quan tham mưu thiếu chặt chẽ, đồng bộ, thiếu kiểm tra kiểm soát nên dẫn đến để quên việc, sót việc phải xử lý, hợp thức hoá không đúng với trình tự, thủ tục và quy định. 

Các sai sót trên đã gây dư luận không tốt cho địa phương trong thời gian qua, tạo sự nghi ngờ không minh bạch trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của UBND TP Phan Thiết.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND TP Phan Thiết huỷ bỏ 15 văn bản sai luật, chấn chỉnh lại công tác văn thư, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng HĐND và UBND TP Phan Thiết, BQL Dự án TP Phan Thiết.

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết : Đề nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo TP

Trụ sở UBND.TP Phan Thiết  

Đối với lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với lãnh đạo UBND TP có liên quan, đã có những khuyết điểm, sai sót trong việc ký ban hành các văn bản nhưng lại thiếu theo dõi, kiểm tra cấp dưới về các nội dung công việc được phân công. 

Kết quả thực hiện và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân, UBND TP Phan Thiết báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2017.

Trước đó như VietNamNet đã đưa tin, theo thông báo của Văn phòng UBND TP Phan Thiết con dấu mới của UBND TP Phan Thiết có hiệu lực từ ngày 23/11/2016, thế nhưng người dân và báo chí đã phát hiện nhiều quyết định của UBND TP Phan Thiết được ký từ tháng 3/2016 đã sử dụng con dấu mới có ghi rõ dòng chữ “Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Thiết” thay vì phải sử dụng con dấu cũ ghi chữ “U.B.N.D thành phố Phan Thiết”. 

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết : Đề nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo TP

Các quyết định có số phát hành trùng nhau

Đặc biệt, các quyết định này đều liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và được ký bởi Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết - Trần Hoàng Khôi. Ngoài ra, các quyết định này lại có số phát hành trùng với 1 văn bản khác đã ban hành được đóng dấu theo mẫu dấu cũ.
Lập đoàn kiểm tra vụ 2 con dấu tại UBND TP Phan Thiết

Lập đoàn kiểm tra vụ 2 con dấu tại UBND TP Phan Thiết

Tỉnh Bình Thuận vừa thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ các văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, qua đó làm rõ việc sử dụng 2 con dấu tại UBND TP Phan Thiết.

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết: Văn bản trùng số, khác ngày phát hành

Vụ 2 con dấu ở Phan Thiết: Văn bản trùng số, khác ngày phát hành

Điều lạ, hàng loạt quyết định về phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu…đều có số phát hành trùng với 1 văn bản đã ban hành được đóng dấu theo mẫu dấu cũ.

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết dùng 2 con dấu khác nhau

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết dùng 2 con dấu khác nhau

UBND TP Phan Thiết có văn bản gửi các cơ quan ban ngành trong tỉnh thông báo con dấu mới có hiệu lực từ ngày 23/11/2016. 

Lê Ân