- Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì lễ đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do ông Quách Thanh Côn dẫn đầu.

Hội đàm sau lễ đón, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Trung những năm qua đang trên đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đang phối hợp, nỗ lực xây dựng mối quan hệ phát triển ổn định, lành mạnh phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân 2 nước.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn cũng cho rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa 2 nước nói chung và 2 Bộ Công an nói riêng không ngừng được mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác.

Việt Nam hợp tác với Trung Quốc phòng chống tội phạm

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thành Côn ký kết Bản ghi nhớ kết quả hội nghị. Ảnh: CAND

Ngay sau hội đàm, Thượng tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa 2 Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, từ 2014 đến nay, cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giữa 2 nước tiếp tục được hoàn thiện, nhiều lĩnh vực và phạm vị hợp tác được mở rộng.

Đặc biệt công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đạt nhiều kết quả tích cực; công tác hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh…

Từ nay đến 2018, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị 2 bên tiếp tục công tác trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm và trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, thực thi pháp luật có liên quan tới 2 nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng thời tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy,… Tăng cường bảo vệ an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức của nước này đặt tại nước kia…

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Công an 2 nước ký kết Bản ghi nhớ kết quả hội nghị và chứng kiến các đơn vị, công an địa phương ký 5 văn bản hợp tác.

M.Anh