Cụ thể, UB Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 10 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đối với ông Trương Quang Hai.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Thanh Thủy.

Phê chuẩn kết quả bầu bà Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa 14 tỉnh Bình Phước. 

UB Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Dương Thị Ngọc Thơ.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh đối với ông Nguyễn Thành Tâm.

UB Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Đặng Quốc Khánh chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đến đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Quyết nghị điều động ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ĐBQH khóa 14, về công tác tại UB Đối ngoại của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ ủy viên Thường trực UB Đối ngoại của Quốc hội.

UB Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Việt Cường.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Ngọc Quang.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 17 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Lương Bình.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đối với ông Trương An Ninh.

UB Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, ĐBQH chuyên trách tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa 14 tỉnh Trà Vinh. 

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ. 

Theo TTXVN