Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Nguyễn Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chúc mừng ông Hồ Minh Chiến

Theo quyết định số 1593-QĐNS/TW, ngày 30/10, Ban Bí thư TƯ Đảng điều động ông Hồ Minh Chiến, ủy viên UB Kiểm tra TƯ khóa 12, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020 về nhận nhiệm vụ tại UB Kiểm tra TƯ từ ngày 1/11.

Chúc mừng ông Hồ Minh Chiến, ông Nguyễn Thanh Sơn, ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ cho biết, nhằm tăng thêm sức mạnh cho UB Kiểm tra TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý bổ sung nhân sự cho ủy ban.

Tại hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành TƯ Ðảng khóa 12 đã bầu bổ sung 4 ủy viên UB Kiểm tra TƯ, trong đó có ông Hồ Minh Chiến.

Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ tin tưởng ông Chiến sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Đồng Nai thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Đồng Nai thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường hôm nay chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo VGP