Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định cho 4 cán bộ

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận Phan Văn Đăng đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy  cho ông Nguyễn Chí Lợi, ủy viên UB.

Đồng thời Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng chuẩn y ủy viên UB cho các ông, bà:

Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Phạm Thiên Quý, Trưởng phòng Nghiệp vụ cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh ủy;

Nguyễn Thị Minh Hoàng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

Công bố quyết định Thủ tướng về công tác cán bộ

Công bố quyết định Thủ tướng về công tác cán bộ

Chiều 18/7, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Theo VGP