Ủy ban kiểm tra Quân ủy TƯ tổ chức kỳ họp thứ 14. Ảnh: QĐND

Chiều 25/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp lần thứ 14.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Quân ủy TƯ chủ trì phiên họp.

Cùng dự có: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Khắc Hùng, Ủy viên UBKT TƯ.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra của Cơ quan Thường trực UBKT Quân ủy TƯ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ, kết luận những vi phạm của tổ chức đảng và cá nhân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và kỷ luật quân đội.

UBKT Quân ủy TƯ bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về đảng đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; đề nghị thi hành kỷ luật đối với 8 quân nhân.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực UBKT Quân ủy TƯ chủ động tham mưu cho Thường vụ Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ; kết luận sai phạm phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan, kỷ luật nghiêm minh, thuyết phục.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Ban Thường vụ Quân ủy TƯ về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Theo VGP

Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật 58 sĩ quan, quân nhân

Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật 58 sĩ quan, quân nhân

Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua kỷ luật quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.