Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh. Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Lê Thị Thanh Trà và bà Phạm Thị Minh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tuyên Quang có nữ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử
Tân Chủ tịch HĐND Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Thế Giang, ông Hoàng Việt Phương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tuyên Quang có nữ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trước đó, tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngoài ra, tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX; Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX; Bầu ủy viên UBND tỉnh; Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX; Thông qua nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026… 

Tiểu sử bà Lê Thị Kim Dung

Bà Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1974

Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Quê quán: Xã Gia Huân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính – Tín dụng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp

Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Ngày vào Đảng: 09/10/2003

Từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 11/2020 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

Tiểu sử ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1970

Dân tộc: Kinh; tôn giáo: không

Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm, chuyên ngành Vật lý

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2

Học vị: Tiến sĩ, ngành Giáo dục học

Quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp

Ngày vào Đảng: 03/01/1996.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017: Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Thành ủy TP Tuyên Quang.

Từ tháng 11/2017 đến ngày tháng 8/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8 năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Lữ Văn Hùng, 58 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kiên Trung