Hôm nay là ngày làm việc thứ 5 của hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

Buổi sáng, TƯ thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

TƯ thảo luận về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Toàn cảnh hội nghị
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, TƯ nghe hai báo cáo chuyên đề: Về công tác đối ngoại; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Theo VOV