Hôm nay là ngày làm việc thứ 4 của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

hội nghị Trung ương, tăng trưởng kinh tế

Ngày làm việc thứ tư của hội nghị

Buổi sáng, TƯ làm việc tại hội trường, thảo luận về đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

Theo VOV