Hôm nay, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12 bước sang ngày làm việc thứ 3.

Buổi sáng, TƯ làm việc tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách năm 2017.

TƯ thảo luận chính sách đổi mới mô hình tăng trưởng

Toàn cảnh hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.
Buổi chiều, TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Theo VOV