Ngày 12/11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, ngày 30/9, tỉnh này có văn bản gửi Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân.

TT-Huế lên tiếng việc Chủ tịch tỉnh không tiếp công dân
Ông Phan Ngọc Thọ trong một lần tiếp dân ở chợ Đông Ba lúc làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 22/9, UBND tỉnh TT-Huế nhận được văn bản số 2990/MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam về việc đề nghị giải trình việc tiếp công dân không đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân. 

Cụ thể, tỉnh TT-Huế đã có báo cáo về việc này.  Tuy nhiên, tại báo cáo lại chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh TT-Huế đã có báo cáo bổ sung liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể, trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 người.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 do bận nhiều công việc nên đã uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ thay Chủ tịch UBND tỉnh vào các ngày Chủ tịch UBND tỉnh bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong 1 tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021) cho biết, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế 18 tháng không tiếp công dân là do có sự nhầm lẫn về số liệu.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, trên thực tế, trong giai đoạn từ 1/1/2020 đến tháng 6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã tổ chức nhiều đợt tiếp công dân với hàng chục lượt.

“Trong thời gian vừa qua, vấn đề tiếp công dân được tỉnh ưu tiên, chú trọng. Tôi khẳng định, công tác tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh TT-Huế là đúng qui định.

Tiếp công dân định kỳ có, tiếp công dân đột xuất cũng nhiều. Công tác tiếp dân là trách nhiệm của người đứng đầu, mọi hoạt động tiếp công dân đều được thông báo công khai, rộng rãi, có văn bản kết luận đảm bảo đúng qui định”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh. 

Quang Thành

Chủ tịch 4 tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng

Chủ tịch 4 tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng

Từ 1/1/2020 đến 30/6/2021, Chủ tịch UBND 4 tỉnh thành: Bình Dương, Đăk Nông, Thừa Thiên - Huế, TP.HCM không tiếp dân ngày nào.