- Việc sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tập trung vào y tế, giáo dục) theo hướng tránh phân tán, dàn trải, chồng chéo nhằm giảm mạnh đầu mối, giảm được biên chế lao động, gắn quyền được tuyển dụng với sử dụng lao động.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung trên tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ của Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sáng nay.

Xóa bỏ tâm lý ỷ lại ngân sách

Theo Phó Thủ tướng, Đề án trình TƯ lần này gồm ba thành tố đổi mới về: Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các ĐVSNCL.

Trường học, bệnh viện hướng đến gắn tuyển dụng với sử dụng lao động

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Quá trình xây dựng đề án sẽ là cơ hội để Nhà nước nhìn nhận thực trạng về số lượng đơn vị, người lao động, phương thức tổ chức, hiệu quả hoạt động của hệ thống các đơn vị công lập cung cấp dịch vụ công cho xã hội.

Từ đó, xác định các chủ trương, định hướng mới về tổ chức lại hệ thống, đổi mới căn bản các cơ chế hoạt động, quản lý các ĐVSNCL nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, phù hợp với khả năng chi trả của xã hội và nhu cầu tiếp cận dịch vụ của người dân, cơ cấu lại và giảm gánh nặng chi ngân sách như hiện nay.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và các Bộ, Ban, ngành cập nhật, hệ thống hóa các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng về đổi mới ĐVSNCL. Trong đó có các luật Công chức, viên chức, luật Lao động, luật Giáo dục,… và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong đó tập trung vào các văn bản đổi mới hoạt động của các ĐVSNCL trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề - lĩnh vực chiếm số đông và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân.

“Quan điểm trong đổi mới hoạt động của ĐVSNCL phải theo nguyên tắc thị trường, có vai trò dẫn dắt của nhà nước nhưng Nhà nước không bao cấp, xin - cho, xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước, phân định rõ “công” - “tư”, không để “công” - “tư” lẫn lộn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý việc tăng cường phân công, phân cấp quyền hạn, lợi ích giữa các cấp để bảo đảm tính tự chủ, năng động, sáng tạo của ĐVSNCL, tăng cường khả năng giám sát, tự giám sát, kiểm soát hoạt động của ĐVSNCL.

Việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của ĐVSNCL theo lộ trình phù hợp gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, tạo nguồn cho thực hiện cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý xác định rõ các dịch vụ công cơ bản thì Nhà nước phải bảo đảm cho xã hội như đầu tư y tế, giáo dục, ở vùng khó khăn hay lĩnh vực khoa học cơ bản.

Không tập trung quyền vào người đứng đầu

Về đổi mới cơ chế quản lý, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ bất cập hiện tại và đổi mới, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm với kiểm soát và giám sát của xã hội, không tập trung quyền hạn vào người đứng đầu đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Còn việc sắp xếp hệ thống ĐVSNCL trên cơ sở quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn ĐVSNCL để rà soát, sắp xếp lại theo hướng tránh phân tán, dàn trải, chồng chéo nhằm giảm mạnh đầu mối ĐVSNCL kéo theo giảm được biên chế lao động trong đơn vị; gắn quyền được tuyển dụng với sử dụng lao động của ĐVSNCL.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đã được khảo sát trước đó nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, sớm trình Ban chỉ đạo tổng hợp, xây dựng dự thảo đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Địa phương thu gọn, bộ ngành phình ra

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, qua báo cáo của 28 bộ, ngành và 57 địa phương (không bao gồm Bộ Công an và Quốc phòng, chưa có báo cáo của Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Bình Phước, Đồng Nai, Phú Yên) cho thấy năm 2011 cả nước có 54.448 đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2016 giảm 534 đơn vị, còn 53.914 đơn vị.

Tuy nhiên, trong khi số lượng đơn vị sự nghiệp công lập của các địa phương giảm (635 đơn vị) thì ở khối bộ, ngành lại tăng lên 101 đơn vị.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2011 là 1.812.259 người, năm 2016 là 1.978.086 người, tăng 165.827 người. Trong số này, khối bộ, ngành tăng 9.035 người, địa phương tăng 156.792 người.

Phó Thủ tướng: Chuyển biên chế giáo viên mới là đề xuất của Bộ GD

Phó Thủ tướng: Chuyển biên chế giáo viên mới là đề xuất của Bộ GD

 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết bỏ biên chế giáo viên sang ký hợp đồng viên chức của Bộ GD-ĐT mới chỉ là đề xuất.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Các sở cũng nhất trí bỏ biên chế

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Các sở cũng nhất trí bỏ biên chế

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, khi trao đổi chủ trương bỏ biên chế giáo viên, các sở cũng nhất trí.

Tinh giản biên chế 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành

Tinh giản biên chế 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, nếu năm nay và 2018 tiết kiệm chi 1%/năm thì có hơn 20.000 tỷ đồng, đủ để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng: Biên chế tăng không phải do công chức, viên chức

Phó Thủ tướng: Biên chế tăng không phải do công chức, viên chức

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, biên chế tăng lên không phải do cán bộ công chức, viên chức mà hợp đồng lao động mới nhiều. 

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Bộ trưởng Nội vụ kể trong quá trình làm việc về tinh giản biên chế với các địa phương, có nhiều ý kiến. "Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”.

Thu Hằng