Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe địa phương báo cáo về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; Kết quả công tác tuyên giáo vừa qua và nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới để thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Tiền Giang
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành quả Tiền Giang đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng chí cho rằng, Tiền Giang có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời nhưng cũng đối mặt với thách thức thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gay gắt…

Do vậy, tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với xây dựng Chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống sao cho sát thực tế, huy động tốt các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và sự phồn vinh của đất nước. Trong đó, tỉnh chú trọng công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân, tạo sự đồng thuận chung của toàn xã hội...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, gắn với thực tiễn và phù hợp cuộc sống gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các điều đảng viên không được làm, kịp thời đúc kết những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để nhân ra diện rộng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và phát động phong trào sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.

Trong thực hiện “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Tiền Giang cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp, thực thi pháp luật hiệu quả, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc, không để diễn biến phức tạp, phát huy vai trò truyền thông thời kỳ công nghệ số, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền…

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Các ý kiến chỉ đạo sẽ được tỉnh cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động cách mạng của Đảng.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 47.344 đảng viên, đạt 97% và 82.765 đoàn viên, hội viên; triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 45.192 đảng viên, đạt 96,67% và 9.332 đoàn viên, hội viên.

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại Tiền Giang đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên học tập, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các cấp ủy quan tâm, kịp thời phát hiện nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả, cần nhân rộng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy chế 238; xây dựng quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Ký kết Quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh. Nhìn chung, Quy chế 238 được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh cũng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, Nhà nước, thông tin tình hình dịch COVID-19... Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang kịp thời cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban Tuyên giáo các cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm làm rõ những thông tin chưa chính xác trên báo chí, mạng xã hội, góp phần đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất chính quyền, phục vụ tốt việc triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Theo Tin tức/TTXVN

Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.