Ngày 26/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam.

Ông Võ Văn Thưởng: Trung ương xử lý cán bộ luôn hướng tới 'tâm phục khẩu phục'
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho hay, việc thực hiện chỉ thị 05 góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nhiều mô hình thiết thực được duy trì và phát huy hiệu quả, nhiều điển hình cá nhân, tập thể được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, giúp lan tỏa những giá trị, truyền đi năng lượng tích cực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị cho mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Phải nói rằng trên cơ sở thực hiện chỉ thị 05 và các Nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, các quy định, quy chế, kết luận đã tạo ra động lực để nhiều tổ chức Đảng, cấp ủy lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đó có nhiều lĩnh vực khó trên cả xây và chống”, ông Võ Văn Thưởng khẳng định.

Điều này được thể hiện bằng các chuyển biến như việc liên hoan, họp mặt đã giảm hẳn; tình trạng địa phương tặng quà cho trung ương, việc sửa tuổi để xin kéo dài thời gian làm việc khi sắp tới tuổi nghỉ hưu…đã giảm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, để có kết quả đó là do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cấp ủy và các tổ chức Đảng.

Ngoài ra, còn có sự chủ động trong việc tổ chức thực hiện của ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, việc hướng dẫn, tham mưu từ Trung ương tới địa phương để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, thực hiện chỉ thị 05, vẫn còn bộc lộ những hạn chế như tính hình thức, chưa tự giác, chưa tạo ra bước chuyển ở một số nơi, việc lười học tập nghị quyết, đó là “sáng đông, chiều vắng”. Những nội dung có chỉ đạo, có đặt ra yêu cầu nhưng tổ chức thực hiện chưa tạo ra chuyển biến rõ nét.

Ông Võ Văn Thưởng: Trung ương xử lý cán bộ luôn hướng tới 'tâm phục khẩu phục'
Toàn cảnh Hội nghị giao ban 

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền chưa sáng tạo, làm cho các điển hình chưa được nhân rộng, chưa phát huy hết tác dụng, xây nhiều nơi chưa gắn với chống, nể nang trong chỉ đạo, xử lý…

"Chúng ta đề cao bảo vệ nền tảng tư tưởng phải gắn liền với đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Các quan điểm đó không chỉ đến từ các thế lực thù địch bên ngoài, mà đến từ cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, chuyển hóa từ bên trong", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định.

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cử nhiều đoàn kiểm tra các địa bàn, khi về đều có đánh giá, nhắc nhở những chuyện chưa làm được, phát huy những việc làm được và yêu cầu những công việc cụ thể.

“Ở Trung ương, Tổng Bí thư chỉ đạo kiểm điểm, xử lý một cá nhân nào đó luôn luôn phải hướng đến sự tâm phục, khẩu phục, mở đường cho cán bộ sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu sống tốt”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Học tập Bác phải tự giác, thành thói quen trong sinh hoạt và công việc

Trước đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho hay, việc tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chỉ thị số 05) ngày càng gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Ông Võ Văn Thưởng: Trung ương xử lý cán bộ luôn hướng tới 'tâm phục khẩu phục'
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông

Việc thực hiện chỉ thị số 05 đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân.

Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương chọn khâu đột phá nhằm tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành trong công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Tuy nhiên, ông Võ Văn Phuông cũng chỉ ra những hạn chế như việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả "làm theo" gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, hơn 10 ý kiến của các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện chỉ thị số 05 ở địa phương mình.

Ông Võ Văn Thưởng: Trung ương xử lý cán bộ luôn hướng tới 'tâm phục khẩu phục'
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao hội nghị

Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, những kết quả đạt được của chỉ thị số 05 là cả một quá trình lâu dài. Với tỉnh Lâm Đồng, thành quả đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó chú ý là việc nêu gương vai trò của người đứng đầu.

Còn theo Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư, công tác tuyên truyền về chỉ thị số 05 được quan tâm đẩy mạnh với nhiều phương pháp phong phú, đặc biệt là việc biểu dương cách làm hay, mô hình hiệu quả, người tốt, việc tốt.

Nói về thực tiễn tại địa phương, bà Thư cho biết, TP.HCM đã tổ chức đồng bộ nhiều phương pháp, từ đó chỉ thị số 05 đã góp phần rất rõ nét việc khắc phục những những tồn tại, hạn chế, nhất là những bức xúc trong dân, công tác cải cách hành chính; những “vùng cấm” được xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân.

"TP.HCM tiếp tục chọn 2019 là năm tập trung cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, qua 3 năm thực hiện đánh vào mũi nhọn đạo đức công vụ, chúng tôi thấy đã đạt được những kết quả, nhất là những vấn đề dân sinh, tập trung để tháo gỡ" - bà Thân Thị Thư nói.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Quỳnh Như