Chiều 5/10, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Trung ương thảo luận về những điều đảng viên không được làm
Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN

Cụ thể,  sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận tại hội trường về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024.

Cũng trong buổi sáng, Trung ương còn thảo luận về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Trung ương thảo luận về những điều đảng viên không được làm
Các Ủy viên Trung ương dự Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương về các nội dung nói trên.

Mời quý vị và các bạn xem toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng TẠI ĐÂY.

Thu Hằng

Trung ương thảo luận về phòng chống dịch, lùi cải cách tiền lương

Trung ương thảo luận về phòng chống dịch, lùi cải cách tiền lương

Trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận tại tổ về phòng chống dịch Covid-19; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương...