- Trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương đã dành thời gian nghe tờ trình của Bộ Chính trị về Chiến lược biển, quy định trách nhiệm nêu gương, thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 và thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội.

Trung ương mặc niệm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hội nghị Trung ương 8: Bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội

Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn những nội dung gì?

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng TƯ Đảng, hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng khoá 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc.

Trung ương thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội
Ảnh: Nhật Bắc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Buổi sáng, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo xin ý kiến BCH TƯ Đảng về chương trình hội nghị.

Trung ương thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội
Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên BCH TƯ Đảng; tờ trình của Bộ Chính trị về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trung ương thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội
Các đại biểu dành phút mặc niệm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhật Bắc

Trước giờ khai mạc, hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng khoá 12 đã dành phút mặc niệm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Buổi chiều, TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Dự kiến trong ngày làm việc thứ 2, Trung ương thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và họp riêng về công tác nhân sự.

Bộ Chính trị trình Trung ương nhân sự Chủ tịch nước

Bộ Chính trị trình Trung ương nhân sự Chủ tịch nước

Tại hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị trình TƯ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Khai mạc Trung ương 8: Bàn công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội 13

Khai mạc Trung ương 8: Bàn công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội 13

Hội nghị TƯ 8 sẽ bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Đảng khoá 13.

Trung ương sẽ xem xét nhân sự Chủ tịch nước

Trung ương sẽ xem xét nhân sự Chủ tịch nước

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh văn phòng TƯ Đảng cho biết, chắc  chắc TƯ sẽ xem xét việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để QH bầu.

Kiểm tra sai phạm trong bổ nhiệm để chuẩn bị nhân sự khóa 13

Kiểm tra sai phạm trong bổ nhiệm để chuẩn bị nhân sự khóa 13

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: “Nếu đi kiểm tra, số cán bộ sai phạm trong đề bạt, bổ nhiệm chắc sẽ khác 10%”.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Chuẩn bị nhân sự khóa 13 tránh hình thức

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Chuẩn bị nhân sự khóa 13 tránh hình thức

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính lưu ý, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 phải thực sự chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

Thu Hằng