Theo thông báo ngày làm việc thứ 2 của hội nghị TƯ 10, sáng nay, Ban chấp hành TƯ làm việc tại tổ, thảo luận nhiều báo cáo quan trọng.

Cụ thể là báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá 11 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá 12 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trung ương thảo luận dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị chuẩn bị Đại hội 13
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Ban chấp hành TƯ Đảng nghỉ. Bộ Chính trị họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của TƯ về Đề cương Báo cáo chính trị, Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng cho ý kiến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chưa đặt vấn đề sửa Cương lĩnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chưa đặt vấn đề sửa Cương lĩnh

Trung ương đã quyết định chưa đặt vấn đề sửa đổi Cương lĩnh - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Thu Hằng