Sáng nay, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 12 và phương hướng công tác nhân sự TƯ khoá 13; tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, 11, 12 và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng 13.

Trung ương thảo luận công tác nhân sự, phân bổ đại biểu dự Đại hội 13
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Buổi chiều, Ban chấp hành TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về đề án phương hướng bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung ương thảo luận công tác nhân sự, phân bổ đại biểu dự Đại hội 13
Các đại biểu dự hội nghị TƯ 12. Ảnh: Nhật Bắc

Theo chương trình, hội nghị diễn ra từ ngày 11 - 14/5.

Thu Hằng

Trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 13

Trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 13

Tiểu ban nhân sự đã báo cáo Bộ Chính trị lần 2 về dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 13 trước khi trình hội nghị TƯ hôm nay.