Ban Đối ngoại Trung ương chiều nay (18/1) tổ chức thông báo về Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương  Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội lần thứ XIII là Đại hội thường kỳ của Đảng, họp 5 năm một lần, là sự kiện chính trị trọng đại và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Thứ hai là báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030.

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: Phạm Hải

Thứ ba, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025.

Thứ tư, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thứ năm, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ sáu, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Hoàng Bình Quân cho biết, công tác nhân sự có vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, bởi không chỉ gắn với thành công của Đại hội mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ then chốt. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá mới được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu.

"Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới", ông Hoàng Bình Quân nói.

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo
Đại diện các đoàn ngọai giao và các tổ chức quốc tế.

Trong công tác nhân sự, theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, xác định xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc.

Tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu

Về cơ cấu, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Trong đó sẽ tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu, chú ý tăng thêm tỷ lệ cán bộ  trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Trung ương sẽ có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên.

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo
Ảnh: Phạm Hải

Ông Quân thông tin thêm, chất lượng nhân sự lãnh đạo được tại các đại hội đảng bộ các cấp, từ cấp cơ sở tới cấp trực thuộc Trung ương đã được nâng lên rõ rệt. Đó là, trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao; tuổi đời trẻ hơn, tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

100% cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn tự cao đẳng, đại học trở lên; có 3.493/3.504 cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp/tương đương (chiếm 99,69%).

Thành Nam

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm mới, điểm nhấn thể hiện được tầm nhìn và ý chí, khát vọng vươn lên của dân tộc.